Estructura de les fitxes de la B.D.C.

De Wiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

A continuació es detallen els diferents camps i variables que componen les fitxes de la Base de Dades sobre la Catalanofòbia (B.D.C.). Val a dir que, en tots els casos que no es disposin d’informacions, apareixerà en la fitxa l’expressió: N.I.


FITXA Número d'identificació de la Fitxa. Correspon a quatre dígits numèrics que varien de 0001 a 9999


Narració dels fets

DESCRIPCIÓ Camp per a descriure els fets ocorreguts

CONSEQÜÈNCIES Camp per a descriure el desenllaç i les conseqüències dels fets ocorreguts

OBSERVACIONS Observacions pertinents relatives als fets ocorreguts i als actors involucrats, que contribueixin a contextualitzar-ne el seu abast

Datació

ANY Camp numèric, quatre dígits

MÉS Camp alfabètic per extès, en català i en majúscules, de GENER a DESEMBRE

ESTACIÓ Períodes de l’any: PRIMAVERA; ESTIU; TARDOR; HIVERN

La variable "Estació" només està disponible quan no hi ha informació sobre el més en questió (N.I.) però s’ha trobat alguna indicació temporal sobre l’estació.

DATA EXACTA DD/MM/AAAA

DÈCADA Espai de temps de deu anys, quatre dígits numèrics corresponents al primer any de la dècada seguit de la lletra minúscula “s”. Per exemple “1980s” Correspon a la dècada del 1980 (de 1980 a 1989)

Localització

LOCAL GENÈRIC Camp referit al tipus de local en que es desenvolupà el curs principal de l’acció del fet. Per exemple, RESIDÈNCIA, VIA PÚBLICA, AEROPORT, etc.

LOCALITAT Unitat d’informació disponible referent a la localització dels fets inferior al municipi. Pot ser un carrer, un barri, un nucli de població.

MUNICIPI Entitat local bàsica de l'organització territorial i element primari de participació ciutadana en els assumptes públics.

COMARCA demarcació local de caràcter politicoadministratiu i/o estadístic que agrupa diversos municipis que comparteixen relacions de veinatge . Al Regne d’Espanya, doncs, és una entitat superior al municipi i inferior a la provinicia. una comarca és una extensió de territori reduïda, que té una certa unitat a causa de les condicions naturals, la història o les relacions de veïnatge entre els pobles que la formen

PROVÍNCIA unitat administrativa territorial inferior a l’Estat . Actualment, al Regne d’Espanya és una entitat superior al municipi (i a la comarca) i inferior a la Comunitat Autònoma.

COMUNITAT AUTÒNOMA Actualment al Regne d’Espanya és una entitat político-administrativa-territorial formada per províncies amb característiques històriques, culturals i econòmiques comunes o per territoris d'entitat regional històrica

TERRITORI Criteri ad hoc per a localitzar els fets ocorreguts, ja sigui en els diferents territoris en els quals la llengua autòctona és el català, ja sigui a la resta de l’Estat o bé en altres àmbits territorials.

Dades víctima/es

VÍCTIMA (FÍSICA) Nom de la persona física afectada directa o indirectament pels fets analitzats.

QUALIFICACIÓ VÍCTIMA Atributs de la víctima que contribueixen a caracteritzar-la.

VÍCTIMA (JURÍDICA) Nom de persona jurídica afectada directa o indirectament pels fets analitzats

CATEGORIA VÍCTIMA JURÍDICA Agrupació conceptual que permeti classificar el tipus de persona jurídica victimada. Per exemple, partit polític, sindicat, entitat lingüística cultural, etc. En el següent enllaç es disposa un s llista de les categories de víctima jurídica emprades.


Dades autor/s

AUTOR/S Nom de la persona física directa o indirectament implicada en la comissió dels fets analitzats.

QUALIFICACIÓ AUTOR/S Atributs de l’autor que contribueixen a caracteritzar-lo.

TIPUS D'ORGANITZACIÓ (1r nivell) Principal característica de l’organització a la que pertany l’autor, essencialment aquí apareixen dicotomitzades en les categories “PÚBLICA” o bé “PRIVADA”

TIPUS D’ORGANITZACIÓ (2n nivell) Segon nivell de classificació per a l’organització a la que pertany l’autor. Per exemple, per a les organitzacions públiques, aquí entrarien les administracions d’àmbit estatal, autonòmic i local. Per a les organitzacions privades, trobariem més diversitat: partits polítics, grups ultradretans, etc.

ORGANITZACIÓ Organització a la que pertany l’autor En el següent enllaç es disposa d’una llista detallada de les organitzacions classificades segons els dos nivells de classificació del tipus d’organització

Classificació

TIPOLOGIA (1r nivell) Primer nivell de classificació dels fets ocorreguts segons tipologia ad hoc per a dimensionar la catalanofòbia.

SUBTIPOLOGIA (2n nivell) Segon nivell de classificació dels fets ocorreguts segons tipologia ad hoc per a dimensionar la catalanofòbia.


A la pàgina Llista de les categories de classificació sobre fets catalanòbobs es disposa d’una llista detallada de la tipologia sobre la catalanofòbia segons els dos nivells de classificació proposats. Es tracta d’una proposta preliminar i en vies de perfeccionament.

Comportaments violents/delictius

A mode de “tags” s’incorporen en aquesta camp totes les conductes real o potencialment violentes identificades cumulativament en els fets analitzats. Per exemple, menyspreus, insults, amenaces, empentes, intent d’agressió, homicidi, etc.

Elements discursius

En els casos de discurs de l'odi ( 'hate speech' ), enlloc de l'apartat 'Comportaments violents/delictius' i apareixerà aquest 'Elements discursius', on es classifiquen les diferents formes discursives amb què s'ha caracteritzat el catalanisme des de postures hiper-ideologitzades (associant-lo amb el nazisme, amb l'antisssemitisme, el yihadisme o totalitarismes diversos), o amb què s'ha fet apologia de la violència o de la intervenció militar contra Catalunya. També s'hi inclouen els discursos d'estrangerització dels anomenats 'catalanistes' en terres de parla catalana fora de Catalunya o que han invocat el fantasma de la conspiració pancatalanista.

Vegeu en l'enllaç següent la llista completa de categories d'elements discursius: Categories d'elements discursius catalanòfobs

Fonts

Referències bibliogràfiques de les diverses fonts d’on s’han extret informacions que serien indicatives de la real ocorrència dels fets analitzats. Aquestes referències es presenten agrupades segons siguin notícies, informacions, entrevistes, articles d’opinió, documentals, vídeos, llibres o documents diversos.Tornar a la pàgina Llistes de casos de la B.D.C segons ordenació temporal i classificació tipològica

Tornar a la pàgina Tipologia de classificació de manifestacions de la catalanofòbia

Tornar a la pàgina Tipologia de 'Categories d'elements discursius catalanòfobs

Tornar a la pàgina Base de Dades sobre la Catalanofòbia


Per a qualsevol cosa que volgueu afegir, comentar o esmenar d'aquesta pàgina podeu escriure la proposta en el full de Discussió (mireu la pestanyes de dalt a l'esquerra).