Mostra la font per a Article "Perturbación de espíritu" a El Imparcial: "Y el día que desapareciera ese pueblo, con cuyo dinero se ha enriquecido Catalunya, ¿Dónde colocarían sus productos los catalanes?... ¡Demencia!"

Dreceres ràpides: navegació, cerca

No teniu permís per a modificar aquesta pàgina, pels motius següents:

  • L'acció que heu soŀlicitat es limita als usuaris del grup: Usuaris.
  • S'ha protegit la pàgina per evitar-hi modificacions.

Podeu visualitzar i copiar el codi font d’aquesta pàgina:

Torna cap a Article "Perturbación de espíritu" a El Imparcial: "Y el día que desapareciera ese pueblo, con cuyo dinero se ha enriquecido Catalunya, ¿Dónde colocarían sus productos los catalanes?... ¡Demencia!".