Un ciutadà català resident al País Basc és multat al sentir-lo parlar català per telèfon

De Wiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

FITXA 0053

Multa de la Comissaria de San Sebastián

Narració dels fets

DESCRIPCIÓ Quan va esclatar la guerra el 1936, tota la ideologia expressada pels republicans al Congrés dels Diputats al voltant de la llengua catalana es va dur a la pràctica a la zona controlada pels revoltats. Els ciutadans catalans que per qüestions ideològiques s’havien hagut de traslladar als territoris guanyats per les tropes faccioses es van trobar amb veritables problemes atesa la seva condició de catalans. Eren discriminats no pas per la ideologia que professaven sinó per la llengua que parlaven. (…) Aquesta política lingüística preliminar es va aplicar a tot arreu on van arribar catalans. (…) A Sant Sebastià la campanya va començar amb cartells i per la premsa. El 8 de juny de 1937 al diari Unidad va aparèixer una nota que deia: «En todos los cafés. En todos los restaurantes. En todas las tiendas. En todas las oficinas deberían colgarse carteles que digan: Si eres español, habla español.» El 30 de juliol de 1937 el cap de la policia de Sant Sebastià va aplicar una multa a un català per haver parlat en llengua catalana per telèfon des de l’hotel on s’allotjava (Ferrer i Gironès, 2000: 282).


L'ofici, expedit per la Comisaria d'Investigació i Vigilancia, deia: "El Excelentísimo Señor Gobernador Civil de esta provincia, en uso de sus atribuciones que le son conferidas ha tenido a bien imponerle la multa de DOSCIENTAS CINCUENTA PESETAS, por haber celebrado a las 14 horas del día 27 del actual una conferencia telefónica desde el Hotel Europa en dialecto catalán.

Lo que participo a V. para su conocimiento, significándole que dicha multa deberá hacerla efectiva en esta comisaría, en metálico y en el plazo improrrogable de 5 días. Dios guarde a V. muchos años VIVA ESPAÑA. IIº AÑO TRIUNFAL. San Sebastián, 30 de julio 1937 El Comisario Jefe"

CONSEQÜÈNCIES

OBSERVACIONS Cas citat a Bea Seguí (2013: 55). El governador militar de Sant Sebastià va publicar un ban el 16 d’abril de 1937 en el qual insistia que tothom parlés en castellà i que va ser molt ben rebut per la premsa perquè, així, «todos los españoles se viesen unidos por el idioma». Pel desembre de 1937 la delegació de la Falange va determinar que «si eres español, tu deber como tal es hacer que todos los españoles lo hablen». A Sant Sebastià hi havia guardias cívicos organitzats pel governador militar a fi de vigilar si es parlava en català o en basc pel carrer. (Ferrer i Gironès, 2000: 282).

Datació

ANY 1937

MÉS Juliol

DATA EXACTA 27/07/1937

DÈCADA 1930s

Localització

LOCAL GENÈRIC TELÈFON

LOCALITAT N.I.

MUNICIPI SAN SEBASTIÁN

COMARCA N.I.

PROVÍNCIA GUIPÚSCOA

COMUNITAT AUTÒNOMA PAÍS BASC

TERRITORI RESTA DE L'ESTAT


Dades víctima/es

VÍCTIMA (FÍSICA) UN INDIVIDU

QUALIFICACIÓ VÍCTIMA UN CIUTADÀ CATALÀ, RESIDENT AL PAÍS BASC


Dades autor/s

AUTOR/S UN INDIVIDU

QUALIFICACIÓ AUTOR/S COMISSARI EN CAP DE LA COMISARIA DE INVESTIGACIÓN Y PROPAGANDA DE SAN SEBASTIÁN

TIPUS D'ORGANITZACIÓ (1r nivell) PÚBLICA

TIPUS D'ORGANITZACIÓ (2n nivell) A.C.E. - ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT

ORGANITZACIÓ POLICIA DE LA DICTADURA FRANQUISTA

Classificació

TIPOLOGIA (1r nivell) DISCRIMINACIÓ LINGÜÍSTICA

SUBTIPOLOGIA (2n nivell) DISCRIMINACIÓ ORAL


Comportaments violents/delictius

MENYSPREUS/HUMILIACIONS

Fonts

LLIBRE

IGNASI BEA SEGUÍ 11/09/2013 ¡En cristiano! Policia i Guàrdia Civil contra la llengua catalana

FERRER GIRONÈS, FRANCESC (2000), Catalanofòbia. El pensament anticatalà a través de la història. Ed. 62.

XARXES SOCIALS

TWITTER 05/05/2017 ★☭ Adrián ☭★ (@heraldica1010)