Text literari "Albricias de Cataluña a Franco, su esposo y dueño": "Francisco Franco me llamo. Vengo al frente de mis tropas. Soy el Caudillo de España, y eres mi sierva y esposa"

De Wiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

FITXA 0231

Narració dels fets

DESCRIPCIÓ Al 1939, Ernesto La orden Miracle publicà un recull de poemes escrits durant la guerra civil en el seu refugi a l'emabixada a Madrid titulat: "Romancero Nacional. Hecho en Madrid, durante la Esperanza" (Barcelona, 1939). En ell destaca el poema "Albricias de Cataluña a Franco, su esposo y dueño". El text deia: "Francisco Franco me llamo. Vengo al frente de mis tropas. Soy el Caudillo de España, y eres mi sierva y esposa. - Albricias, señor Albricias. Tu servicio es mi corona, Nadie amará más a España que Cataluña española." (2008, p. 248-249).

CONSEQÜÈNCIES


OBSERVACIONS Posteriorment, l'autor seria diplomàtic franquista (ambaixador a Nicaragua) i Director de l'Institut d'Espanya a Londres.

Cal indicar que va ser molt comú a l'època que hom (periodistes, però també escriptors) dediqués versets, poemes i altres peces escrites als herois de l'època. Hi ha moltes peces lloatories dedicades a en Hitler, i como no podia ser d'una altra manera, a en Franco. Sense entrar a cercar textos dels escriptors del moment, es poden esmentar un parell de gloses periodístiques. La primera el fragment final de l'article "Los dos decálogos", publicat al diari Arriba, on després de comparar en Franco amb en Moisés, acaba amb "...Y, así, la obra de Franco será imperecedera, la gesta más gloriosa de España, porque lleva marcada con caracteres visibles e invisibles el dedo de Dios "Digitus Dei est hic", podemos muy bien exclamar...". I àdhuc, superant la lloança i entrant en una obscena idolatria, comparant-lo amb Jesucrist i llençant una severa advertència als enemics, es pot trobar un Credo a El Avisador Numantino del 17 de setembre de 1937: "Creo en España, Madre de Naciones, creadora de valientes y de héroes; creo en Franco, su predilecto hijo, nuestro Caudillo, que fué concebido por el espítitu dela RAZA; nació de Madre Española, padeció debajo del poder de políticos malditos; fué calumniado, perseguido y desterrado; descendió a las entrañas de la Patria; en su día resucitó entre los moros; subió a la Gloria y está sentado como JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL; des de allí ha de venir a juzgar a los patriotas y a los traidores; creo en el espíritu de la raza, la Santa causa española, católica, noble y justiciera; la Comunión de los buenos españoles; el perdón de los arrepentidos; la resurrección de la Patria y la vida perdurable. -Amén".

Datació

ANY 1939

MÉS N.I.

DATA EXACTA N.I.

DÈCADA 1930s


Localització

LOCAL GENÈRIC

LOCALITAT

MUNICIPI MADRID

COMARCA AREA METROPOLITANA DE MADRID

PROVÍNCIA MADRID

COMUNITAT AUTÒNOMA MADRID

TERRITORI RESTA DE L'ESTATDades autor/s

AUTOR/S ERNESTO LA ORDEN MIRACLE

QUALIFICACIÓ AUTOR/S

TIPUS D'ORGANITZACIÓ (1r nivell)

TIPUS D'ORGANITZACIÓ (2n nivell)

ORGANITZACIÓ


Classificació

TIPOLOGIA (1r nivell) ALTRES

SUBTIPOLOGIA (2n nivell) ALTRES


Elements discursius

Supremacisme hispànic i dominació de gènere

Fonts

DOCUMENT

PRENSA HISTÓRICA Arriba España, 16 de març de 1939

PRENSA HISTÓRICA El avisador numantino, 17 de setembre de 1938


LLIBRE

AKAL EDITORIAL. JULIO RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS (2008) Historia de la literatura fascista española (2 vols.)

Heribert Vogt Tempesta (2015)