Reial Ordre amb disposició repressiva contra els llibres de text escolars que no siguin en castellà

De Wiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Alfons XIII amb Miguel Primo de Rivera (1930)

FITXA 0384

Narració dels fets

DESCRIPCIÓ (9) 1925 “Si (los libros de texto) no estuviesen escritos en español (...) los harán retirar inmediatamente de manos de los niños y procederán a formar expediente al maestro, suspendiéndolo d empleo y medio sueldo, si hubiese indicios suficientes de culpabilidad.” Real Orden del 13 de octubre de 1925.

Una altra reial ordre del 13 d’octubre de 1925 també fa pensar que la instrucció de 1923 no devia ser gaire seguida; aquesta vegada obligaven els inspectors d’ensenyament primari a controlar que a les escoles no es fessin servir els llibres de text en català, i si en trobaven «los harán retirar inmediatamente de las manos de los niños y procederán a formar expediente al Maestro, suspendiéndole de empleo y medio sueldo». L’objectiu d’aquesta reial ordre es fonamentava que «es fin primordial del Estado atender a su propia conservación». La idea era mantenir l’Estat, i es ratificava que una forma de conservar-lo era evitar «propagandas, más o menos encubiertas, contra la unidad de la Patria o contra instituciones que, cuales la familia, la propiedad, la religión o la Nación, constituye el fundamento sobre el que descansa la vida de los pueblos». Eren els mestres els qui tenien aquesta «delicada misión que el Estado les encomienda al entregarles la educación de las nuevas generaciones». De totes maneres, la dictadura observava que hi havia mestres, «poquísimos», que en l’ànima dels seus deixebles hi inculcaven doctrines nefandes «omitiendo hechos esenciales en la exposición de la Geografía y de la Historia» o també proposant qüestions que confonen i fan vacil·lar els alumnes en «verdades que indeleblemente deben quedar grabadas en su alma».[508] (Ferrer i Gironès, 2000: 248-249).


CONSEQÜÈNCIES


OBSERVACIONS [508] Reial Ordre del 13 d’octubre de 1925. Publicada el dia 14.


Datació

ANY 1925

MÉS Octubre

DATA EXACTA 13/10/1925

DÈCADA 1920s


Localització

LOCAL GENÈRIC DOCUMENT

LOCALITAT

MUNICIPI MADRID

COMARCA AREA METROPOLITANA DE MADRID

PROVÍNCIA MADRID

COMUNITAT AUTÒNOMA MADRID

TERRITORI RESTA DE L'ESTAT


Dades víctima/es

VÍCTIMA (FÍSICA)

QUALIFICACIÓ VÍCTIMA

VÍCTIMA (JURÍDICA)

CATEGORIA VÍCTIMA JURÍDICA #N/A


Dades autor/s

AUTOR/S [1] ALFONS XIII; [2] GENERAL MIGUEL PRIMO DE RIVERA

QUALIFICACIÓ AUTOR/S [1] REI D'ESPANYA; [2] PRESIDENT DEL CONSELL DE MINISTRES D'ESPANYA

TIPUS D'ORGANITZACIÓ (1r nivell) PÚBLICA

TIPUS D'ORGANITZACIÓ (2n nivell) AUTORITATS DICTADURA PRIMO DE RIVERA

ORGANITZACIÓ ESTADO ESPAÑOL


Classificació

TIPOLOGIA (1r nivell) DISCRIMINACIÓ LINGÜÍSTICA

SUBTIPOLOGIA (2n nivell) LEGISLACIÓ CONTRA EL CATALÀ


Elements discursius

Fonts

INFORMACIÓ

NEVA DINS EL VIDRE (BLOG) CAPÍTOLS DEL LLIBRE DE FRANCESC FERRER I GIRONÈS 19/05/2015 CATALANOFÒBIA 23: PRIMO DE RIVERA, GLOTÒFAG

TRIPOD (N.I.) [ CATALANOFOBIA]

LLIBRE

FERRER GIRONÈS, FRANCESC (2000), Catalanofòbia. El pensament anticatalà a través de la història. Ed. 62.