Decret governamental sobre l'adjudicació de bens dels sindicats marxistes, anarquistes o separatistes als sindicats nacionals

De Wiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

FITXA 0482

Narració dels fets

DESCRIPCIÓ 1940 – BOE, recollit al Boletín oficial de la provincia de Palencia, 27 de decembre de 1940, «Presidencia del Gobierno. Decreto del 14 de Diciembre de 1940 por el que se dicta el Reglamento de la Ley de 23 de Septiembre de 1939 sobra adjudicación de bienes de los Sindicatos marxistas a los Sindicatos nacionales», «...Artículo primero. A los efectos de la Ley de veintitrés de Septiembre de mil novecientos treinta y nueve, se entienden comprendidos en su artículo primero todos aquellos bienes y derechos pertenecientes a las Organizacions sindicales marxistas, anarquistas o separatistas, y a las Agrupaciones de caracter obrerista vinculadas o apoyadas en las citadas Organizaciones…

CONSEQÜÈNCIES

OBSERVACIONS


Datació

ANY 1940

MÉS Desembre

DATA EXACTA 27/12/1940

DÈCADA 1940s

Localització

LOCAL GENÈRIC DOCUMENT

LOCALITAT

MUNICIPI MADRID

COMARCA N/A

PROVÍNCIA MADRID

COMUNITAT AUTÒNOMA MADRID

TERRITORI RESTA DE L'ESTAT


Dades víctima/es

VÍCTIMA (FÍSICA)

QUALIFICACIÓ VÍCTIMA

VÍCTIMA (JURÍDICA) SINDICATS CATALANISTES, EN GENERAL

CATEGORIA VÍCTIMA JURÍDICA SINDICAT


Dades autor/s

AUTOR/S FRANCISCO FRANCO

QUALIFICACIÓ AUTOR/S CAP DE L'ESTAT ESPANYOL

TIPUS D'ORGANITZACIÓ (1r nivell) PÚBLICA

TIPUS D'ORGANITZACIÓ (2n nivell) ACE - ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT

ORGANITZACIÓ GOVERN DE L'ESTAT


Classificació

TIPOLOGIA (1r nivell) HOSTILITATS CONTRA PERSONES O ENTITATS

SUBTIPOLOGIA (2n nivell) REPRESSIÓ CONTRA ENTITATS


Elements discursius

[[]]

Fonts

INFORMACIÓ

PRENSA HISTÓRICA (HEMEROTECA) N.I. Boletín oficial de la provincia de Palencia (1833-)

DOCUMENT

PRENSA HISTÓRICA (HEMEROTECA) N.I. Boletín oficial de la provincia de Palencia. 27/12/1940

PRENSA HISTÓRICA (HEMEROTECA) N.I. Boletín oficial de la provincia de Palencia. 27/12/1940.JPG

FITXA 0482- ID 2103