Azaña al Congrés: "la expansión de la lengua castellana en las regiones españolas no se ha hecho nunca de real orden; ni el retroceso del catalán, cuando lo ha tenido en épocas pasadas, se ha debido a que lo mandase el rey"

De Wiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Manuel Azaña Díaz

FITXA 0624

Narració dels fets

DESCRIPCIÓ El pensament polític sobre la llengua catalana dels diputats republicans, expressat durant la discussió de l’Estatut d’Autonomia, farà una radiografia exacta de la visió que encara dominava d’una manera molt majoritària. El dia 27 de maig de 1932, quan el president del Consell de Ministres, Manuel Azaña, va parlar al Congrés dels Diputats per defensar l’Estatut, va expressar una idea fal·laç ja exposada al segle passat segons la qual el castellà no havia estat mai obligatori ni imposat i que el català mai no havia estat prohibit: «Hay que tener presente, Srs. Diputados, que la expansión de la lengua castellana en las regiones españolas no se ha hecho nunca de real orden; ni el retroceso del catalán, cuando lo ha tenido en épocas pasadas, se ha debido a que lo mandase el rey.» Azaña, a més, va afirmar de forma incongruent que, perquè el castellà continués dominant, «no es con leyes como lo vamos a defender, sino con nuestro trabajo, con la autoridad del Estado español y con el potente esfuerzo de la cultura castellana».[572] Aquesta afirmació era contradictòria, atès que la constitució de 1931 ja obligava el coneixement del castellà a tothom i alhora prohibia l’obligatorietat del coneixement del català. Més endavant encara va garantir als diputats que l’Estat no abandonaria el control de l’ensenyament del castellà, perquè en tots els nivells educatius, des de l’escola primària fins al batxillerat, es continuaria ensenyant «en» castellà (Ferrer i Gironès: 2000, pàg. 276).

CONSEQÜÈNCIES

OBSERVACIONS La legislació de la Segona República no va donar mai al català la «igualtat» republicana respecte al castellà, ni en el mateix Estatut d’Autonomia, que obligava a escriure en castellà en adreçar-se a qualsevol oficina de l’Estat i portar traducció a qualsevol jutjat. [572] Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, núm. 173, 27 de maig de 1932, p. 5872.


Datació

ANY 1932

MÉS Maig

DATA EXACTA 27/5/1932

DÈCADA 1930s


Localització

LOCAL GENÈRIC CAMBRA LEGISLATIVA

LOCALITAT CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

MUNICIPI MADRID

COMARCA N/A

PROVÍNCIA MADRID

COMUNITAT AUTÒNOMA MADRID

TERRITORI RESTA DE L'ESTAT


Dades víctima/es

VÍCTIMA (FÍSICA) INDIVIDUS DIVERSOS

QUALIFICACIÓ VÍCTIMA CATALANOPARLANTS EN GENERAL

VÍCTIMA (JURÍDICA) N.I.

CATEGORIA VÍCTIMA JURÍDICA N.I.


Dades autor/s

AUTOR/S MANUEL AZAÑA

QUALIFICACIÓ AUTOR/S PRESIDENT DE LA 2ª REPÚBLICA ESPANYOLA

TIPUS D'ORGANITZACIÓ (1r nivell) PÚBLICA

TIPUS D'ORGANITZACIÓ (2n nivell) ACE - ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT

ORGANITZACIÓ GOVERN DE L'ESTAT


Classificació

TIPOLOGIA (1r nivell) DISCURS DE L'ODI (HATE SPEECH)

SUBTIPOLOGIA (2n nivell) Discurs de l'odi (altres)


Elements discursius

Banalització imposició castellà a Catalunya

Fonts

INFORMACIÓ

NEVA DINS EL VIDRE (BLOG) CAPÍTOLS DEL LLIBRE DE FRANCESC FERRER I GIRONÈS 27/03/2015 CATALANOFÒBIA 25. La tolerància republicana envers la llengua catalana

LLIBRE

EDICIONS 62 Francesc Ferrer i Gironès 31/12/2000 Catalanofòbia. El pensament anticatalà a través de la història