Mostra la font per a Romanones defensa el seu decret contra el català al congrés argumentant que "en la escuela del Estado... no se puede enseñar más que en el idioma nacional"

Dreceres ràpides: navegació, cerca

No teniu permís per a modificar aquesta pàgina, pels motius següents:

  • L'acció que heu soŀlicitat es limita als usuaris del grup: Usuaris.
  • S'ha protegit la pàgina per evitar-hi modificacions.

Podeu visualitzar i copiar el codi font d’aquesta pàgina:

Torna cap a Romanones defensa el seu decret contra el català al congrés argumentant que "en la escuela del Estado... no se puede enseñar más que en el idioma nacional".